Чешский словарь

hmot||a

hmot||a125, -y ž мате́рия ž; вещество́ s;
odpadové hmoty — отхо́ды m mn. (произво́дства)
()
odb. umělá n. plastická hmota — пластма́сса ž;
pohonná hmota — горю́чее s;
stavební hmoty — строи́тельные материа́лы, стройматериа́лы m mn.;
živá hmota — жива́я мате́рия;
zákon o zachování hmoty filos. — зако́н сохране́ния мате́рии


категории: #type_125