Чешский словарь

dohod||a

dohod||a125, -y ž
1. соглаше́ние s, договорённость ž;
v dohodě s kým — по договорённости, по соглаше́нию с кем;
dosáhnout dohody s kým o čem — дости́чь договорённости n. соглаше́ния с кем о чём.
2. (mezi státy) соглаше́ние s, догово́р m;
obchodní, hospodářská, kulturní dohoda — торго́вое, экономи́ческое, культу́рное соглаше́ние;
platební dohoda — платёжное соглаше́ние;
uzavřít dohodu s kým — заключи́ть догово́р с кем.
3. Dohoda hist. Анта́нта ž;
Malá dohoda — Ма́лая Анта́нта


категории: #type_125