Чешский словарь

pochod

pochod1, -u m 1. (způsob chůze v útvaru) шаг m;
rázný, ostrý pochod — энерги́чный, отчётливый шаг
()
voj. марш m;
slavnostní pochod (při přehlídce) — торже́ственный марш.
2. (vojenský, několikadenní ap.) похо́д m, марш m;
na pochodu — в похо́де, на ма́рше, во вре́мя похо́да n. ма́рша;
dát se na pochod — вы́ступить n. отпра́виться n. дви́нуться в похо́д;
noční pochod — ночно́й марш, движе́ние но́чью;
denní pochod — су́точный перехо́д;
hrát do pochodu — игра́ть марш в похо́де;
pochodem v chod! —ша́гом марш!;
jít husím pochodem — идти́ гусько́м
()
pochod míru, mírový pochod — похо́д n. марш ми́ра.
3. (skladba) марш m;
hudba spustila pochod — орке́стр гря́нул марш;
slavnostní pochod — торже́ственный марш;
smuteční pochod — похоро́нный n. тра́урный марш.
4. (myšlenkový; trávení ap.) проце́сс m;
duševní pochod — психи́ческий проце́сс;
pracovní pochod — рабо́чий проце́сс
()
výrobní pochod tech. — произво́дственный проце́сс;
chemický pochod chem. — хими́ческий проце́сс;
zánětlivý pochod med. — воспали́тельный проце́сс


категории: #type_1